חברה אמריקאית המובילה בטיפול באוויר דחוס, שייכת לתאגיד SPX.

לחברה מגוון מוצרים ביניהם:
• מייבשים מקוררים לספיקות מ10 רמ"ד ועד 50.000 רמ"ד.
• מייבשים כימיים לספיקות מ 5 רמ"ד עד 5500 רמ"ד.
• מערכות לאספקת אויר לנשימה.
• מסנני קו לספיקות מ20 רמ"ד ועד 20.000 רמ"ד.