חברה גרמנית המתמחה בייצור מגוון מדחסים בוכנתיים נטולי שמן לדחיסת גזים תעשייתיים וגז טבעי ללחצים של עד 80 בר.